PORT szivattyútechnika
 
Tel.: (30)-335-9515
E-mail: info@szivattyudoktor.hu
 
 
 
 
 

  Megfelelő szivattyú kiválasztása, méretezése

 
  Próbálja ki LiftCap.XLSX kalkulátorunkat!
  (Ha az Excel régebbi verziójával rendelkezik, vagy más külső táblázatkezelőt (OpenOffice, stb.) használ, amelyik ezt a formátumot még nem támogatja, próbálja meg a korábbi verziót: LiftCap.xls.

  1.Töltse le a számítógépére (az Excel Online használata sajnos erre az esetre jó eséllyel nem működésképes...), majd a számításhoz az alábbi útmutató szerint az „Adatok” lapon egyszerűen töltse ki a „fehér” mezőket és megkapja a kiválasztáshoz szükséges legfontosabb adatokat.
  A számítás eredménye a szivattyúk ún. emelőképességét (azaz hogy mekkora nyomást képesek biztosítani) az általános gyakorlatnak megfelelően méterben adja meg. A vízmennyiség értéke - értelemszerűen - nem változik.

  2. A szivattyú kiválasztásához az egyes típusok működési tulajdonságait részletező lapokon (a részletes magyarázatot lásd lentebb) keresse meg az elképzelésének megfelelő szivattyú-típust, és az adat-jelölő aktuális pozíciója alapján (amelyet az Ön által az „Adatok” lapon beírt értékek alapján számítunk ki) keresse meg a sorozaton belül azt a készüléket, amelyik a szivattyúzási feladathoz leginkább megfelel.

  1. Számítás:
 
  * Q * = A felhasználás során igényelt víz mennyisége (liter/perc, vagy köbméter/óra).
  Egy szántóföldi növénykultúra locsolása, vagy kerti öntözőrendszer működtetése például rendszerint sokkal több vizet igényel, mint egy családi ház vízellátásának biztosítása.
  Lényeges szempont, hogy a "Q" értékét mindenkor a legnagyobb vízmennyiséget igénylő fogyasztóra vonatkozóan (pl. kerti öntözés) kell megadni! Ugyanakkor az igényelt vízmennyiség természetesen nem lehet magasabb, mint a kút vízkapacitása, vagyis a kút által normál üzemmódban biztosított maximális vízmennyiség.
  Értéke: az Ön által igényelt/meghatározott mennyiségi adat (liter/perc)
 
  * Htotal * = (Puzem x 10) + Hkut + Hgeod + (Pveszt x 10)
 
  /Egyszerűen fogalmazva: a "nyomás" és az "emelés" között egy szimpla 10szeres szorzó teremt kapcsolatot, mert egy vízoszlop 10 méternyi emeléséhez 1 bar nyomásra van szükség./
  Értéke: az alábbiak szerint számított "emelési" adat (méter)
 
 
  Puzem = A működtetés során szükséges nyomás értéke (bar).
  Egy családi házban és kerti locsolásnál sokkal kisebb víznyomás szükséges, mint különféle üzemi feladatok ellátásához, de kazánok és egyéb gépészeti berendezések gyártói is gyakran meghatározzák, hogy milyen nyomásviszonyok szükségesek a készülék üzemeltetéséhez.
  Lényeges szempont, hogy a "Puzem" értékét mindenkor a legnagyobb nyomást igénylő fogyasztóra vonatkozóan (pl. kazán) kell megadni!
  Értéke: az Ön által igényelt/meghatározott nyomás-adat (bar).
 
  Hkut = A kútban, vagy ciszternában lévő víz mélysége.
  A megfelelő szivattyú kiválasztásához az egyik legfontosabb adat a kút üzemi vízszintjének mélysége (méter) a kútfejtől számítva, mert a szivattyúnak ebből a mélységből a vizet először fel kell szívni / fel kell tolni a felszínre, hasznos teljesítményt csak ezen felül képes biztosítani.
  A szivattyú indítását követően a kútban a víz szintje az eredeti szinthez képest (nyugalmi vízszint) csökkenni kezd, amit a környező vízadó-rétegből a víz beáramlása pótol. A szivattyúzott víz távozása és a víz beáramlása - megfelelő vízbőségű kút esetén - egy idő után kiegyenlítődik és egyensúlyi állpotba helyezkedik, és számunkra valójában az ekkor kialakuló vízszint fontos, mert ez a szint - például több vízadó réteget hasznosító kutak esetében - akár jelentősen is eltérhet az eredeti állapottól.
  Jó esetben ezt az adatot a kútfúró a fúrást követően megadja a megrendelőnek.
  Ha nem, akkor az üzemi víszintre vonatkozóan fontos információ lehet, ha a kútfúró megadja viszont a szivattyú beépítési mélységét, mert ez a kút vízkapacitását figyelembe véve bizonyosan a várható üzemi víszint alatt helyezkedik el.
  Ha a kútra vonatkozóan ilyen adat nem áll rendelkezésre, akkor "ökölszabály" szerint a kút teljes mélységét kell irányadónak tekinteni és abból levonni 2 métert.
  Értéke: az adott kútra mért /számított / becsült mélység-adat (méter)
 
    Figyelem! - a: Ha a kútban lévő víz szintje a kútfejtől számítva működés közben(!) alacsonyabb, mint 7-8 méter, a felszíni szárazbeépítésű szivattyúk víz-fizikai okok folytán semmilyen(!) megoldással egyáltalán nem használhatók. Ilyen esetekben merülő búvárszivattyút kell alkalmazni!
 
    Figyelem! - b: Búvárszivattyúk esetében nagyon fontos paraméter a kút átmérője, amelyet semmiképpen(!) nem szabad figyelmen kívül hagyni!
  Egyrészt azért nem, mert a szivattyút esetleg egyáltalán nem lehet majd leengedni a kútba, de az se sokkal jobb eset, ha a szivattyút többé nem lehet kihúzni és például a motor melegedése miatt meglágyult kútcső miatt nem csupán a szivattyú vész oda, de új kutat is kell fúratni…
  Csőszivattyúk esetében másrészt azonban azért sem, mert a motor hatékony hűtését a kútban áramló víz biztosítja, ami egy tágas kútban eloszlik a keresztmetszet mentén és így a motor folyamatosan túlmelegszik, illetve idővel biztosan leég… Ezt a problémát a legtöbb esetben meg lehet oldani különféle béléscsövek alkalmazásával, amelybe a szivattyút belógatjuk, de ez plusz költséget jelent, nem „elegáns” megoldás, és más – alkalmas - szivattyú választásával gyakran elkerülhető is.
 
  Hgeod = A felhasználás helyének szintkülönbsége a kúthoz képest.
  Könnyen belátható, hogy a felszínre juttatott vízzel kapcsolatban egyáltalán nem mindegy, hogy felhasználáshoz szükség van-e még további emelésre, például azért, mert a szivattyú teljesítményének további hányadát emészti fel az a körülmény, hogy felhasználás előtt a vizet fel kell tolni egy további magasabb szintre, emeletre, dombra, stb., és a szivattyú „hasznos” teljesítménye majd csak efölött vehető számításba.
  Értéke: az adott helyszínhez tartozó magasság-adat (méter)
 
  Pveszt = A felhasználási pont előtt keletkező veszteségek összessége.
  A felhasználás helye ritkán helyezkedik el közvetlenül a kút mellett. A víz rövidebb-hosszabb útvonalon csővezetékben halad, szelepeken, idomokon és csapokon keresztül, ahol nyomásveszteség képződik, mert a víz egyenletes áramlása zavart szenved.
  A különféle átmérőjű csővezetékeken keletkező veszteségeket tehát szintén számításba kell venni.
  A műanyag csővezetéken képződő veszteség a mellékelt táblázatból kiolvasható (lásd .pdf), amelyet a megadott "standard" hosszúsághoz (100m) arányosítva szorozzon fel a csővezeték méterben számított hosszával.
  A gépészeti eszközökhöz tartozó veszteségeket a gyártók általában megadják, de ha ilyen adat nem áll rendelkezésre, akkor „ökölszabály” szerint minden szelephez és csaphoz számítson fel.0.2bar nyomásveszteséget és ezt adja hozzá csővezetéken képződő nyomásveszteséghez.
  Értéke: az adott hálózathoz tartozó nyomás-adat (bar)

2. Kiválasztás
 
  Ha kiválasztotta a szivattyú típusát és megnyitotta a típus lapját a LiftCap.xlsx programban, keresse meg az adat-jelölő aktuális pozícióját az ábrán, amelyet a vízszintes tengelyen a Q (liter/perc), a függőleges tengelyen pedig a Htotal (m) érték jelöl ki.
  Ha az adott koordináták között nem találja, vagy a lapon minden görbe az adat-jelölő alatt(!!!) helyezkedik el, akkor az adott típusból nem tudunk megfelelő szivattyút kínálni Önnek.
  Ha a jelölő fölött(!) látja a lefelé hajló színes görbék bármelyikét, akkor először keresse meg azt a görbét, amelyik fölfelé(!) a legközelebb helyezkedik el az adat-jelölőhöz.
  Ha több görbe van az adat-jelölő fölött, akkor feltétlenül fordítson figyelmet arra is, hogy az adat-jelölő valahol a görbe középső szakasza alatt foglaljon helyet, minnél közelebb az adott szivattyú elméletileg leghatékonyabb működését jelölő színes ponthoz. Az a szivattyú ugyanis, amelynek a görbéjét az adat-jelölő valahol a bal-, vagy jobbszélen közelíti, kevéssé, vagy egyáltalán nem alkalmas arra, hogy hosszútávon használható legyen.

  Ha sikerült olyan szivattyút találni, amelynél a karakterisztikai görbe középső szakaszához az adat-jelölő alulról viszonylag „közel” helyezkedik el, a további szempontok figyelembevételével (kút átmérője, ár, stb.) nyugodtan leadhatja rendelését.

  Ha nem járt sikerrel, vagy bármiben még mindig bizonytalan, keressen bennünket!